Fastighets­skötsel
& trapp­städning

Städning är ett kvalitetstänkande. Bra städning hjälper till att hålla fastigheterna i skick och minskar effekterna av slitage.

Vi håller hela din fastighet i trim

Trappstädning och enklare fastighetsskötsel

För att ha nöjda hyresgäster är det otroligt viktigt med rena trapphus och ingångar – det ger ett gott intryck till besökare och du har glada hyresgäster. Vi på Anjas Städservice kan hjälpa dig att skapa detta för dina hyresgäster.

Trapphus och framför allt fastighetsentréer utsätts för mycket slitage, speciellt under vissa delar av året. Anpassad lokalvård med rätt kompetens och underhåll minskar slitage av trapphusgolven och höjer deras hållbarhet.

Saker vi kan se över hos din fastighet

Fastighetsskötelsn anpassas helt efter era behov, men några exempel på tjänster som kan ingå är:

  • Trappstäd och entréstäd
  • Städ av tvättstugor
  • Hisstäd
  • Underhåll
  • Golvvård
  • Fönsterputs
  • Lättare vaktmästarsysslor

Referensutlåtande – Wikstens Fastigheter

"Wikstens Fastigeheter äger och förvaltar egna fastigheter. Vi har sedan januari 2014 haft Anjas Städservice AB såsom entreprenör avseende städning. Uppdragets omfattning är veckostäd av trapphus med tillhörande utrymmen, företagets kontors- och verkstadslokaler. Storstädning av nämnda utrymmen har även utförts 2-4 gånger per år. Utöver dessa uppdrag har även Anjas Städservice månatligen städat flera lägenheter, såväl efter repatration som storstädning av lägenheter vid inflyttning.

Sammasfattningsvis är vi mycket nöjda med Anjas Städservicesom entreprenör. Arbetena har utförts noggrannt och inom utsatta tider. Många uppdrag har kommit med kort varsel vilket entreprenören har löst på ett bra sätt."

Dennis Wiksten | VD
Wikstens Fastigheter

 
 
Internetmedia Kommunikationsbyrå AB